top of page

Paket Premium

Šišanje, uređivanje brade, brijanje britvom, pranje kose i masaža

  • 1 h 30 min
  • 45 euros
  • Ulica Maršala Tita

Service Description

Šišanje Uređivanje brade Brijanje britvom Pranje kose i masaža Free cuga


Contact Details

  • Ulica Maršala Tita 55, Opatija, Croatia


bottom of page